Trà! Trải nghiệm tuyệt vời

€20,95
Přeprava spočítána při pokladně.
Styl

Trà! Trải nghiệm tuyệt vời

"Trà! Trải nghiệm tuyệt vời" là cuốn sách mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị với trà. Cuốn sách này khám phá thế giới của trà, từ lịch sử và loại trà khác nhau đến cách lựa chọn, phaư trà v cốc já ưu.

Cuốn sách cung cấp thông tin về các loại trà, quy trình pha trà đúng cách và những kỹ thuật thưởng thức trà đnng hưởng thức trà đnh cch một trải nghiệm trà tuyệt vời. Bạn sẽ khám Phá hương vị và công dụng của từng loại trà, và trở thành một người thực sự biẟng trà

 

Podívejte se na naše video ZDE

 

 

Připojte se k našemu zpravodaji