Chữa lành âm thanh và lời khai

$ 180.99
Přeprava spočítána při pokladně.

Thu rc rung cử đ ử ị ị ị t t â â â â â â â â â â â â â tr â tr tr tr trá Âm thanh & âm thanh tạo ra các sóng rung động chữa bệnh làm tang òng nìng tự nhiên, giúp mở ra và hiệu chỉnh lại trường lực từ của cơ thể (hào quang ộỗỗ h h h h h Truyền vào tâm hồn bạn những rung động hồi phục của bát hát pha lê, bát thiền Tây Tạng & nĩa điều chỉnh chuyên dụng.

Khóa học này bao gồm sự hòa hợp của các nền văn hóa khác nhau coi âm nhạc là người chữa bệnh. Đánh thức tinh chất thuần khiết và nâng cao sức khỏe toàn diện của bạn. Chm nhận những rung cảm chữa lành!

Tolerant Planet před riêng ểể hỗ trỗ hài hòa cho phụ nữ da màu về giáo dục chính trị và tài chính.

Với sự bảo vệ của hòa bình và sự rung động của thiên nhiên, Tolerant Planet LTD đã tập hợp các nhà văn, doanh nhân và nhà nghiên cứu chuyên mn ợợ tru tru tru tru tru t rao ra một làn sóng khoan dung bền vững trong bản thân họ và lẫn nhau.

Yêu hành tinh của chúng ta, Yêu con người của chúng ta.


Získejte 15% slevu

Když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje