Nhóm sinh viên 5in1: 3 khóa học Kinh tế proti 2 khóa học âm nhạc. Mua gói này chỉ với $ 200,00

€228,95
Přeprava spočítána při pokladně.

 Podívejte se na to, 5-1 dny, co vás baví!


Được tạo ra bặc biệt cho sinh viên, 5 years ago đang đangớớớớớớớớớớớớớớứứứứứứứứứứứứứ g g g g g. G g..


- Blockchain và Tiền ửiện tử
- Đầu tư và tiền là gì
- Tư duy: Cách n'ng cao khả năng sáng tạo của bạn
– Hành trình của âm nhạc cổ điển qua các thời kỳ
- Chữa lành âm thanh và lời khai


Xem video của chúng tôi TẠI ĐÂY

Podívejte se na naše video ZDE

 

Připojte se k našemu zpravodaji